| หน้าหลัก | เข้าระบบ

ข้อมูลทั่วไป

ตาราง/กำหนดการ

Google Classroom 2560
คอมพิวเตอร์ ป.6/1 (60)
คอมพิวเตอร์ ป.6/2 (60)
คอมพิวเตอร์ ป.6/3 (60)
คอมพิวเตอร์ ป.6/4 (60)
คอมพิวเตอร์ ป.5/1 (60)
คอมพิวเตอร์ ป.5/2 (60)
คอมพิวเตอร์ ป.5/3 (60)
คอมพิวเตอร์ ป.4/1 (60)
คอมพิวเตอร์ ป.4/2 (60)
คอมพิวเตอร์ ป.4/3 (60)

Google Classroom 2559
คอมพิวเตอร์ ป.6/1 (2559)
คอมพิวเตอร์ ป.6/2 (2559)
คอมพิวเตอร์ ป.6/3 (2559)
คอมพิวเตอร์ ป.6/4 (2559)

Google Classroom 2558
คอมพิวเตอร์ ป.6/1 (2558)
คอมพิวเตอร์ ป.6/2 (2558)
คอมพิวเตอร์ ป.6/3 (2558)

รายชื่อนักเรียน
รายชื่อนักเรียน 2561
รายชื่อนักเรียน 2560
รายชื่อนักเรียน ป4-ป6 2559
รายชื่อนักเรียน ป6 2558

ทดสอบระบบ
ป.2


สำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าเว็บไซต์เป็นอย่างไร
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 


สถิติ Website
 หน้านี้ 007020 วันนี้ 3
055835 วันนี้ 18
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม 13 คน


  google sheet ใช้ข้อมูลข้ามไฟล์ IMPORTRANGE และ QUERY

ในการใช้ข้อมูลข้ามไฟล์ เช่นต้องการนำข้อมูลบางส่วนของไฟล์ข้อมูลนักเรียนมาแสดงผล ในไฟล์บัญชีรายชื่อนักเรียน ฟังก์ชั่นสำคัญที่ใช้คือ IMPORTRANGE ครับ 

ส่วนฟังก์ชั่นที่จะให้แสดงตามเงื่อนไขว่าเอา column ไหนบ้าง เช่นเอาเฉพาะ ชื่อ นามสกุล รหัสนักเรียน และเอาเฉพาะห้อง 1 เท่านั้น ต้องใช้ QUERY ครับ

ตัวอย่างที่ใช้จริงครับ

=Query(importrange("1haUZyaOUXJygIRAKFICa-nOIrXIBB-vKcaNSvlI","อ.1!A2:l200"),"SELECT Col1,Col4,Col5,Col6,Col7,Col8,Col10,Col11,Col12 WHERE Col7 = 1 ")

ใช้ importrange ดึงข้อมูลมาจากไฟล์ 1haUZyaOUXJygIRAKFICa-nOIrXIBB-vKcaNSvlI ใน sheet อ.1!A2:l200 

ใช้ Query  เลือก Col1,Col4,Col5,Col6,Col7,Col8,Col10,Col11,Col12 และ เอา เฉพาะข้อมูลที่ Col7 = 1 ครับ

 

ҹ(7748)ประวัติครูพงษ์ศักดิ์
 
ครูพงษ์ศักดิ์ ทรายเป็ง

รางวัลที่ได้รับ
 
รางวัล ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ปีการศึกษา 2559 ผลงานจากการพัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติงาน
ปีการศึกษา 2558 ผลงานจากการพัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติงาน
ปีการศึกษา 2557 ผลงานจากการพัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติงาน

CAI ประเภทเกม ผจญภัยโลกคอมพิวเตอร์
 

วาดภาพด้วย paint
 

เครื่องบินพลังยาง
 

YouTube
 

comsci42
comsci42ครูพงษ์ศักดิ์ ทรายเป็ง
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำปาง เขต 1
396 ม.1 ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190


power by mr.pongsak saipeng drpongs011@gmail.com