| หน้าหลัก | เข้าระบบ

ข้อมูลทั่วไป

ตาราง/กำหนดการ

Google Classroom 2560
คอมพิวเตอร์ ป.6/1 (60)
คอมพิวเตอร์ ป.6/2 (60)
คอมพิวเตอร์ ป.6/3 (60)
คอมพิวเตอร์ ป.6/4 (60)
คอมพิวเตอร์ ป.5/1 (60)
คอมพิวเตอร์ ป.5/2 (60)
คอมพิวเตอร์ ป.5/3 (60)
คอมพิวเตอร์ ป.4/1 (60)
คอมพิวเตอร์ ป.4/2 (60)
คอมพิวเตอร์ ป.4/3 (60)

Google Classroom 2559
คอมพิวเตอร์ ป.6/1 (2559)
คอมพิวเตอร์ ป.6/2 (2559)
คอมพิวเตอร์ ป.6/3 (2559)
คอมพิวเตอร์ ป.6/4 (2559)

Google Classroom 2558
คอมพิวเตอร์ ป.6/1 (2558)
คอมพิวเตอร์ ป.6/2 (2558)
คอมพิวเตอร์ ป.6/3 (2558)

รายชื่อนักเรียน
รายชื่อนักเรียน 2561
รายชื่อนักเรียน 2560
รายชื่อนักเรียน ป4-ป6 2559
รายชื่อนักเรียน ป6 2558

ทดสอบระบบ
ป.2


สำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าเว็บไซต์เป็นอย่างไร
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 


สถิติ Website
 หน้านี้ 001421 วันนี้ 1
055832 วันนี้ 15
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม 11 คน


  ปีการศึกษา 2559 ผลงานจากการพัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติงาน
SWIMMING ROBOTICS GAME 2017
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ปั่นพลังงานไฟฟ้าด้วยมือ
  ประเภทการแข่งขันหุ่นยนต์ว่ายน้ำ SWIMMING ROBOTICS GAME 2017
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญ ทอง
  1. เด็กชายประภากร    ปัญญาเทพ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
  รางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง
   1. เด็กชายอภินันท์    ปันทนา 2. เด็กชายธีรสิทธิ์    ง้าวกาเขียว
 
2 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
  รางวัล เหรียญทอง
   1. เด็กหญิงสุภาวดี    ศรีอรุณ 2. เด็กหญิงธนัญญา    แก้วสว่าง
 
3 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
  รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง
  1. เด็กหญิงตมิศา    หมายชอบ 2. เด็กหญิงณัฐกานต์    ตันตา
 
4 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
  รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง
   1. เด็กหญิงณัฐกานต์    ใจฝั้น 2. เด็กหญิงกัณฐิกา    สุวรรณสุระ
 
5 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
  รางวัล เหรียญทอง
  1. เด็กหญิงชนิศา    ดุลยพิพัฒน์ 2. เด็กหญิงณัฐริกา    ตาแสน
 
6 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
  รางวัล เหรียญ ทอง
  1. เด็กชายนัฐพล    ต๊ะวงศ์ษา 2. เด็กชายประภากร    ปัญญาเทพ
  3. เด็กชายรัตนพล    หาสร
 
7 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
  รางวัล ชนะเลิศ เหรียญ ทอง
  1. เด็กชายนัฐพล    ต๊ะวงศ์ษา 2. เด็กชายรัตนพล    หาสร
  3. เด็กชายรายทิพย์    สุวรรณ
 
8 การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
  รางวัล ชนะเลิศ เหรียญ ทอง
  1. เด็กชายประภากร    ปัญญาเทพ 2. เด็กชายพัทธพล    เป็งมณี
  3. เด็กชายศตวรรษ    รังสรรค์
 
9 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
  รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญ ทองแดง
  1. เด็กชายพัทธพล    เป็งมณี 2. เด็กชายศตวรรษ    รังสรรค์
 
10 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
  รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญ ทอง
   1. เด็กชายวริศ    ประสพผลสุจริต 2. เด็กชายปุณพัทร์    ใหม่ทา
 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับภาค
1 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
  รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญ ทอง
  1. เด็กชายนัฐพล    ต๊ะวงศ์ษา 2. เด็กชายรัตนพล    หาสร
  3. เด็กชายณัฐวุฒิ    เขียวสืบ
 
2 การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
  รางวัล เหรียญ เงิน
  1. เด็กชายประภากร    ปัญญาเทพ 2. เด็กชายพัทธพล    เป็งมณี
  3. เด็กชายศตวรรษ    รังสรรค์

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับประเทศ
1 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
  รางวัล เหรียญ ทองแดง
  1. เด็กชายนัฐพล    ต๊ะวงศ์ษา 2. เด็กชายรัตนพล    หาสร
  3. เด็กชายณัฐวุฒิ    เขียวสืบ
 
ҹ(4861)ประวัติครูพงษ์ศักดิ์
 
ครูพงษ์ศักดิ์ ทรายเป็ง

รางวัลที่ได้รับ
 
รางวัล ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ปีการศึกษา 2559 ผลงานจากการพัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติงาน
ปีการศึกษา 2558 ผลงานจากการพัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติงาน
ปีการศึกษา 2557 ผลงานจากการพัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติงาน

CAI ประเภทเกม ผจญภัยโลกคอมพิวเตอร์
 

วาดภาพด้วย paint
 

เครื่องบินพลังยาง
 

YouTube
 

comsci42
comsci42ครูพงษ์ศักดิ์ ทรายเป็ง
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำปาง เขต 1
396 ม.1 ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190


power by mr.pongsak saipeng drpongs011@gmail.com