| หน้าหลัก | เข้าระบบ

ข้อมูลทั่วไป

ตาราง/กำหนดการ

Google Classroom 2560
คอมพิวเตอร์ ป.6/1 (60)
คอมพิวเตอร์ ป.6/2 (60)
คอมพิวเตอร์ ป.6/3 (60)
คอมพิวเตอร์ ป.6/4 (60)
คอมพิวเตอร์ ป.5/1 (60)
คอมพิวเตอร์ ป.5/2 (60)
คอมพิวเตอร์ ป.5/3 (60)
คอมพิวเตอร์ ป.4/1 (60)
คอมพิวเตอร์ ป.4/2 (60)
คอมพิวเตอร์ ป.4/3 (60)

Google Classroom 2559
คอมพิวเตอร์ ป.6/1 (2559)
คอมพิวเตอร์ ป.6/2 (2559)
คอมพิวเตอร์ ป.6/3 (2559)
คอมพิวเตอร์ ป.6/4 (2559)

Google Classroom 2558
คอมพิวเตอร์ ป.6/1 (2558)
คอมพิวเตอร์ ป.6/2 (2558)
คอมพิวเตอร์ ป.6/3 (2558)

รายชื่อนักเรียน
รายชื่อนักเรียน 2561
รายชื่อนักเรียน 2560
รายชื่อนักเรียน ป4-ป6 2559
รายชื่อนักเรียน ป6 2558

ทดสอบระบบ
ป.2


สำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าเว็บไซต์เป็นอย่างไร
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 


สถิติ Website
 หน้านี้ 001300 วันนี้ 1
055835 วันนี้ 18
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม 13 คน


  ปีการศึกษา 2557 ผลงานจากการพัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติงาน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
  รางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง
  1. เด็กชายปริพัฒน์ อ้างอิง 2. เด็กชายอภิวัฒน์ นันตาพรม
 
2 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
  รางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง
  1. เด็กชายชายธวัช จริงมาก 2. เด็กชายปิยะณัฐ สุคนธรัตน์
 
3 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ม.1-ม.3
  รางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง
  1. เด็กชายปริญญา คำภูแสน 2. เด็กชายวงศกร กิจประกอบ
4 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกลนาน ม.1-ม.3
  รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง
  1. เด็กชายวรพงษ์ หวานมีรส 2. เด็กชายวัชรพงค์ เรือนเป็ง
 
5 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
  รางวัล เหรียญ เงิน
  1. เด็กชายชนะศึก พรมโลก 2. เด็กหญิงอลิศรา นันตาพรม
 
6 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง
  1. เด็กหญิงธัญญรัตน์ กันธิยา 2. เด็กหญิงวิภาพร ยะแก้วบุตร
 
7 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
  รางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง
  1. เด็กชายชนะศึก พรมโลก 2. เด็กชายณัฐพล วงค์หอคำ
 
8 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
  รางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง
  1. เด็กหญิงณัฐริกา อินต๊ะใจ 2. เด็กหญิงดารุณี สิมดี
 
9 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
  รางวัล เหรียญเงิน
  1. เด็กชายธวัชชัย ส่งเสียง 2. เด็กชายศักดิ์สุธี ศรีวิเชษฐ์
 
10 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
  รางวัล ชนะเลิศ เหรียญเงิน
  1. เด็กหญิงพัชรีพรรณ วงค์หอคำ 2. เด็กหญิงสุพัตรา สถาน
 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับภาค
1 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
  รางวัล รองชนะเลิศ เหรียญทอง
  1. เด็กชายปริพัฒน์ อ้างอิง 2. เด็กชายอภิวัฒน์ นันตาพรม
 
2 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
  รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง
  1. เด็กชายชายธวัช จริงมาก 2. เด็กชายปิยะณัฐ สุคนธรัตน์
 
3 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ม.1-ม.3
  รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง
  1. เด็กชายปริญญา คำภูแสน 2. เด็กชายวงศกร กิจประกอบ
 
4 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
  รางวัล เหรียญเงิน
  1. เด็กหญิงณัฐริกา อินต๊ะใจ 2. เด็กหญิงดารุณี สิมดี
 
5 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
  รางวัล เหรียญเงิน
  1. เด็กหญิงณัฐริกา อินต๊ะใจ 2. เด็กหญิงดารุณี สิมดี

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับประเทศ
1 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
  รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง
  1. เด็กชายปริพัฒน์ อ้างอิง 2. เด็กชายอภิวัฒน์ นันตาพรม
 
ҹ(4852)ประวัติครูพงษ์ศักดิ์
 
ครูพงษ์ศักดิ์ ทรายเป็ง

รางวัลที่ได้รับ
 
รางวัล ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ปีการศึกษา 2559 ผลงานจากการพัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติงาน
ปีการศึกษา 2558 ผลงานจากการพัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติงาน
ปีการศึกษา 2557 ผลงานจากการพัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติงาน

CAI ประเภทเกม ผจญภัยโลกคอมพิวเตอร์
 

วาดภาพด้วย paint
 

เครื่องบินพลังยาง
 

YouTube
 

comsci42
comsci42ครูพงษ์ศักดิ์ ทรายเป็ง
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำปาง เขต 1
396 ม.1 ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190


power by mr.pongsak saipeng drpongs011@gmail.com