| หน้าหลัก | เข้าระบบ

ข้อมูลทั่วไป

ตาราง/กำหนดการ

Google Classroom 2560
คอมพิวเตอร์ ป.6/1 (60)
คอมพิวเตอร์ ป.6/2 (60)
คอมพิวเตอร์ ป.6/3 (60)
คอมพิวเตอร์ ป.6/4 (60)
คอมพิวเตอร์ ป.5/1 (60)
คอมพิวเตอร์ ป.5/2 (60)
คอมพิวเตอร์ ป.5/3 (60)
คอมพิวเตอร์ ป.4/1 (60)
คอมพิวเตอร์ ป.4/2 (60)
คอมพิวเตอร์ ป.4/3 (60)

Google Classroom 2559
คอมพิวเตอร์ ป.6/1 (2559)
คอมพิวเตอร์ ป.6/2 (2559)
คอมพิวเตอร์ ป.6/3 (2559)
คอมพิวเตอร์ ป.6/4 (2559)

Google Classroom 2558
คอมพิวเตอร์ ป.6/1 (2558)
คอมพิวเตอร์ ป.6/2 (2558)
คอมพิวเตอร์ ป.6/3 (2558)

รายชื่อนักเรียน
รายชื่อนักเรียน 2561
รายชื่อนักเรียน 2560
รายชื่อนักเรียน ป4-ป6 2559
รายชื่อนักเรียน ป6 2558

ทดสอบระบบ
ป.2


สำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าเว็บไซต์เป็นอย่างไร
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 


สถิติ Website
 หน้านี้ 001288 วันนี้ 1
055835 วันนี้ 18
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม 9 คน


  ปีการศึกษา 2558 ผลงานจากการพัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติงาน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
  รางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง
  1. เด็กหญิงวราภรณ์ เทพยุหะ 2. เด็กหญิงสุปวีณ์ พอชัย
 
2 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
  รางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง
  1. เด็กหญิงดาริกา หล้าสมศรี 2. เด็กหญิงสุภาวดี ศรีอรุณ
 
3 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
  รางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง
  1. เด็กหญิงตมิศา หมายชอบ 2. เด็กหญิงนารีรัตน์ กาใจทราย
4 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
  รางวัล เหรียญทอง
  1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา จันกันทะ 2. เด็กหญิงณัฐกานต์ ใจฝั้น
 
5 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
  รางวัล เหรียญ เงิน
  1. เด็กชายนัฐพล ต๊ะวงศ์ษา 2. เด็กชายประภากร ปัญญาเทพ
  3. เด็กชายรัตนพล หาสร
 
6 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
  รางวัล เหรียญ ทองแดง
  1. เด็กชายกฤตภาส ทรายจันทร์ 2. เด็กชายนันทพงศ์ เขียวมี
 
7 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
  รางวัล เหรียญ เงิน
  1. เด็กหญิงชุตารีย์ ฟองสม 2. เด็กหญิงธัญพิมล วังใน
  3. เด็กหญิงรัชนก ตื้อยศ 4. เด็กหญิงวิภาวรรณ อัยยะกา
  5. เด็กหญิงสุพรรณิกา คำเรือน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับภาค
1 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
  รางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง
  1. เด็กหญิงวราภรณ์ เทพยุหะ 2. เด็กหญิงสุปวีณ์ พอชัย
 
2 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
  รางวัล ชนะเลิศ เหรียญเงิน
  1. เด็กหญิงดาริกา หล้าสมศรี 2. เด็กหญิงสุภาวดี ศรีอรุณ
 
3 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
  รางวัล ชนะเลิศ เหรียญเงิน
  1. เด็กหญิงตมิศา หมายชอบ 2. เด็กหญิงนารีรัตน์ กาใจทราย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับประเทศ
1 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
  รางวัล เหรียญเงิน
  1. เด็กหญิงวราภรณ์ เทพยุหะ 2. เด็กหญิงสุปวีณ์ พอชัย
ҹ(4753)ประวัติครูพงษ์ศักดิ์
 
ครูพงษ์ศักดิ์ ทรายเป็ง

รางวัลที่ได้รับ
 
รางวัล ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ปีการศึกษา 2559 ผลงานจากการพัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติงาน
ปีการศึกษา 2558 ผลงานจากการพัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติงาน
ปีการศึกษา 2557 ผลงานจากการพัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติงาน

CAI ประเภทเกม ผจญภัยโลกคอมพิวเตอร์
 

วาดภาพด้วย paint
 

เครื่องบินพลังยาง
 

YouTube
 

comsci42
comsci42ครูพงษ์ศักดิ์ ทรายเป็ง
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำปาง เขต 1
396 ม.1 ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190


power by mr.pongsak saipeng drpongs011@gmail.com